Velux štipendiá

United World Colleges v spolupráci s nadáciou VELUX ponúkajú dvojročné stredoškolské štúdium končiace maturitnou skúškou IB. Tieto štipendiá zahŕňajú školné, ubytovanie a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, náklady na cestovné, vreckové a prostriedky na dodatočnú (napr. jazykovú) prípravu študenta pred vycestovaním. 

Prihlásiť sa môžu študenti/študentky stredných škôl ktorí/é:

* Hmotná núdza pre účely VELUX štipendia znamená takú finančnú situáciu rodiny, ktorá by ani v prípade poskytnutia iného 100% štipendia neumožňovala študentovi štúdium v zahraničí, vhľadom k tomu, že náklady na cestovné a vreckové by boli pre rodinu študenta neúnosné. UWC Slovakia bude od uchádzačov, ktorí postúpia do 2. kola a majú záujem o toto štipendium požadovať vydokladovanie, že spĺňajú požadované kritériá a vyhradzuje si právo preveriť finančnú situáciu aj návštevou rodiny uchádzačov. Od uchádzačov, ktorí žijú/bývajú v detskom domove alebo v profesionálnej rodine nebude splnenie tohoto kritéria požadované.

Vytvorené redakčným systémom Webbie spoločnosti SoftWave s.r.o.