Aktuálne štipendiá

Ponuka štipendií na obdobie 2022-2024:

Štipendiá zahŕňajú školné, ubytovanie a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, nezahŕňajú náklady na cestovné a vreckové.

Upozorňujeme, že výška štipendia je určená na základe finančných možností rodiny študenta.

Vytvorené redakčným systémom Webbie spoločnosti SoftWave s.r.o.