Aktuálne štipendiá

Ponuka štipendií na roky 2017/2019:

Štipendiá zahŕňajú školné, ubytovanie a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, nezahŕňajú náklady na cestovné a vreckové. O vreckové je možné požiadať niektoré školy dodatočne.

Vytvorené redakčným systémom Webbie spoločnosti SoftWave s.r.o.