Aktuálne štipendiá

Ponuka štipendií na obdobie 2021-2023:

Štipendiá zahŕňajú školné, ubytovanie a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, nezahŕňajú náklady na cestovné a vreckové. O vreckové je možné požiadať niektoré školy dodatočne.

Upozorňujeme, že výška štipendia je určená na základe finančných možností rodiny študenta.

Vytvorené redakčným systémom Webbie spoločnosti SoftWave s.r.o.