Aktuálne štipendiá

Ponuka štipendií na obdobie 2021-2023:

Pandémia Covid-19 spôsobila vážne narušenie a oneskorenie mnohých procesov UWC, ako aj prerozdelenie študentov v dôsledku uzavretých hraníc. Preto sa proces ponúk na štipendiá pre obdobie 2021-2023 začne neskôr ako obvykle. Výberové komisie v jednotlivých krajín dostanú ponuky na obdobie 2021-23 v týždni, ktorý sa začína v pondelkom 30. novembra 2020.

Štipendiá zahŕňajú školné, ubytovanie a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, nezahŕňajú náklady na cestovné a vreckové. O vreckové je možné požiadať niektoré školy dodatočne.

Upozorňujeme, že výška štipendia je určená na základe finančných možností rodiny študenta.

Vytvorené redakčným systémom Webbie spoločnosti SoftWave s.r.o.