Prihlášky

Výberove konanie na štipediá pre školský rok 2016/17 a 2017/18 bolo vyhlásené. 

Prihlášky pozostávajú z formulára a šiestich príloh:

* Upozornenie! Prihláška na Velux štipendiá musí obsahovať ďalšiu prílohu. Presný zoznam nájdete tu.

Vyplnenú prihlášku so všetkými prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 23.2.2016 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke, resp. dátum a čas odoslania emailu). Vybratí uchádzači budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa bude konať koncom februára alebo v prvej polovici marca 2016 (27-28.2./ 5-6.3./12-13.3.). Presný termín ako aj miesto konania oznámime uchádzačom spolu s pozvánkou na 2. kolo.

Uchádzač, ktorý postúpi do 2. kola výberového konania, je povinný uhradiť registračný poplatok vo výške 10€ (na mieste v hotovosti). Poplatok bude použitý výhradne na uhradenie nákladov, spojených s výberovým konaním. Pokiaľ si uchádzač z finančných dôvodov rodiny nemôže dovoliť uhradiť registračný poplatok, môže požiadať o odpustenie poplatku, a to tak, že spolu s prihláškou zašle podpísanú žiadosť o odpustenie poplatku, spolu s čestným prehlásením, že finančná situácia rodiny mu neumožňuje uhradenie poplatku.

Vytvorené redakčným systémom Webbie spoločnosti SoftWave s.r.o.