Prihlášky

Výberove konanie na štipediá pre školský rok 2018/19 a 2019/20 bolo vyhlásené. 

Prihlášky pozostávajú z formulára a šiestich príloh:

Vyplnenú prihlášku so všetkými prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 10.1.2018 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke, resp. dátum a čas odoslania emailu). Vybratí uchádzači budú pozvaní na 2. kolo výberové konanie, ktoré sa bude konať 27. a 28. januára 2018. Miesto konania a ďalšie detaily oznámime uchádzačom spolu s pozvánkou na 2. kolo.

Uchádzač, ktorý postúpi do 2. kola výberového konania, je povinný uhradiť registračný poplatok vo výške 10€ (na mieste v hotovosti). Poplatok bude použitý výhradne na uhradenie nákladov, spojených s výberovým konaním.

Vytvorené redakčným systémom Webbie spoločnosti SoftWave s.r.o.