Prihlášky

Prihlášky pozostávajú z elektronického formulára (pdf) a šiestich príloh:

Vyplnenú prihlášku so všetkými prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 15. januára 2021 (rozhoduje dátum a čas odoslania emailu). Vybratí uchádzači budú pozvaní na 2. kolo výberového konania, ktoré sa bude konať 6. a 7. februára 2021 v Bratislave (ak to bude možné vzhľadom na pandemickú situáciu). Miesto konania a ďalšie detaily oznámime uchádzačom spolu s pozvánkou na 2. kolo.

Uchádzač, ktorý postúpi do 2. kola výberového konania, je povinný uhradiť registračný poplatok vo výške 10€ (na mieste v hotovosti). Poplatok bude použitý výhradne na uhradenie nákladov, spojených s výberovým konaním.

Vytvorené redakčným systémom Webbie spoločnosti SoftWave s.r.o.