Prihlášky

Prihlášky pozostávajú z elektronického formulára (pdf) a šiestich príloh:

Vyplnenú prihlášku so všetkými prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 17. januára 2020 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke, resp. dátum a čas odoslania emailu). Vybratí uchádzači budú pozvaní na 2. kolo výberové konanie, ktoré sa bude konať 8. a 9. februára 2020 v Bratislave. Miesto konania a ďalšie detaily oznámime uchádzačom spolu s pozvánkou na 2. kolo.

Uchádzač, ktorý postúpi do 2. kola výberového konania, je povinný uhradiť registračný poplatok vo výške 10€ (na mieste v hotovosti). Poplatok bude použitý výhradne na uhradenie nákladov, spojených s výberovým konaním.

Vytvorené redakčným systémom Webbie spoločnosti SoftWave s.r.o.