Prihlášky

Výberove konanie na štipediá pre školský rok 2017/18 a 2018/19 bolo vyhlásené. 

Prihlášky pozostávajú z formulára a šiestich príloh:

Vyplnenú prihlášku so všetkými prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 10.1.2017 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke, resp. dátum a čas odoslania emailu). Vybratí uchádzači budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa bude konať koncom februára 2017. Presný termín ako aj miesto konania oznámime uchádzačom spolu s pozvánkou na 2. kolo.

Uchádzač, ktorý postúpi do 2. kola výberového konania, je povinný uhradiť registračný poplatok vo výške 10€ (na mieste v hotovosti). Poplatok bude použitý výhradne na uhradenie nákladov, spojených s výberovým konaním.

Vytvorené redakčným systémom Webbie spoločnosti SoftWave s.r.o.