2% z dane - fyzické osoby (zamestnanci)

 

Fyzické osoby (zamestnanci), ktoré požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, môžu v roku 2019 poukázať 2% alebo 3% zo svojich daní.
 
 1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Ročné zúčtovanie zamestnávateľ vystaví v papierovej podobe a môžete z neho vyčítať údaje potrebné pre vyplnenie alebo kontrolu Potvrdenia o zaplatení dane (pozri nasledujúci bod).

 2. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenia o zaplatení dane. Vystavené potvrdenie si prosíme odložte, bude potrebné ho poslať na úrad, nestačia len údaje z neho.

 3. Ak ste v roku 2018 odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v ktorejkoľvek neziskovej organizácii, požiadajte prosíme danú organizáciu o vystavenie Potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti. Uvedené potvrdenie Vám umožní poukázať organizácii podľa Vašej voľby (aj nám) až 3% zo svojich daní.

 4. Na základe Potvrdenia o zaplatení dane si vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane. Minimálna suma Vašich 2%, resp. 3% z dane, ktorú môžete v prospech jedného prijímateľa poukázať je 3,00 EUR. Táto suma nemôže byť rozdelená pre viacerých prijímateľov.
   
 5. Do Vyhlásenia doplňte Údaje o prijímateľovi spolu so sumou, ktorú môžete poukázať:
  Obchodné meno (názov): UWC Slovensko
  Sídlo: Farnianska 180/30, 90028 Ivanka pri Dunaji
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO: 42178169 (vypisuje sa zľava)

  Pod týmto odkazom je možné overiť registráciu.  

 6. Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, peniaze prevádza daňový úrad.  

 7. Vyplnené tlačivá, Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Pri poukázaní 3% prikladáte aj Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti.
   

 

Vytvorené redakčným systémom Webbie spoločnosti SoftWave s.r.o.