UWC Slovakia

United World Colleges (UWC) je neziskové združenie trinástich medzinárodných škôl, ktorých spoločným cieľom je šírenie internacionalizmu a medzinárodného porozumenia postaveného na myšlienkovom základe nemeckého pedagóga Kurta Hahna. Interakcia študentov zo širokého spektra národností, vierovyznaní, kultúrnych a politických zázemí je popri náročnom akademickom programe International Baccalaureate (IB) a ideále služby komunite základným aspektom UWC vzdelania. Cieľom škôl je vychovávať študentov k tolerancii, globálnemu občianstvu, citlivému prístupu k ľudskej diverzite, osobnej iniciatíve, morálnej integrite a environmentálnemu povedomiu. Školy sa vyznačujú vysokou mierou študentskej iniciatívy vo vedení aktivít, organizovaní podujatí, ale tiež školskej administratíve. Navštevujú ich študenti v preduniverzitnom veku (zvyčajne 15-19 rokov), ktorí prechádzajúvýbermi organizovanými národnými komisiami UWC vo viac než 130 krajinách sveta. Cieľom výberov je formou štipendií zabezpečiť dostupnosť vzdelania na UWC školách pre študentov bez ohľadu na ich finančnú situáciu. Väčsina škôl pozostáva z 200-300 študentov z približne 80 krajín sveta. Súčasťou hnutia je okrem národných komisií tiež vyše 40 000 absolventov z vyše 181 krajín.

Misia a hodnoty UWC hnutia

Presvedčením UWC huntia, jedinej globálnej mimovládnej vzdelávacej organizácie je, že vzdelanie je sila, ktorá môže spojiť ľudí, štáty a kultúry pre mier a udržateľnú budúcnosť.

Na dosiahnutie tejto misie UWC považuje za kľúčové hodnoty, ktoré sa snaží implementovať nielen vo svojom akademickom programe, ale predovšetkým cez extrakurikulárne aktivity a projekty. Medzi základné hodnoty UWC huntia patria:

Forma štúdia na UWC

Vzdelanie na každej z UWC škôl je vytvorené z troch kľúčových prvkov, z ktorých každý jeden má takú istú podstatu a hodnotu – jeden prvok nie je dôležitejší ako tie ostatné.

Školy UWC

Každá z 18 UWC škôl má svoj vlastný charakter, ale napriek tomu všetkz zdieľajú tú istú misiu, étos a hodnoty. Na školách sa vyučuje program International Baccalaureate.

Na väčšine škôl je zastúpených približne 70 národností zahrňujúc množstvo kultúr čo pomáha študentom vybudovať a preskúmať medzinárodne povedomie. Akademické výsledky sú dané do perspektívy prostredníctvom náročného zapájania sa do komunity cez rôzne dobrovoľné práce, s chápaním medzinárodných vzťahov a politiky a s kreatívnou činnosťou.

Vytvorené redakčným systémom Webbie spoločnosti SoftWave s.r.o.